ระบบฐานข้อมูลนิคมสร้างตนเอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


บริการประชาชน
เจ้าหน้าที่
ยื่นคำร้องขอใช้ที่ดินสงวนนิคมฯ
เข้าสู่ระบบ
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ยื่นคำร้องขอต่อสัญญา
เช็คสถานะการต่อสัญญา